Facebook
Ide kattintva érhetitek el a Facebook oldalunkat: Magyarországi Cionista Szövetség
 
Partnereink

2014
04.23.
11:31
IZRAELI ULTRAORTODOXOK: SZELLEMI IRÁNYMUTATÓK VAGY ÉLŐSKÖDŐK?

A képen tüntető ultraortodox férfiakat Izraelben „harédi” néven emlegetik, aminek szó szerinti jelentése „remegő” – vagyis istenfélő ember. 

Most azért vonultak az utcára, mert megszüntették az államalapítás óta érvényben lévő mentességüket: a Kneszet által elfogadott új törvény szerint nemcsak pénzügyi bírságra, hanem bűnügyi eljárásra is számíthatnak azok, akik a behívó ellenére nem jelennek meg a sorozóbizottság előtt.

A harédiek az államalapításkor talán harmincezren voltak Izraelben.

A náci népirtás őket érintette a legsúlyosabban, döntően kelet-európai közösségeiknek írmagja is alig maradt. A fiatal, szekuláris ideológiájú Izrael Államban a múlt relikviáiként tekintettek rájuk.

Így a függetlenséget kikiáltó miniszterelnök, Ben Gurion megállapodott az ország vallási vezetőivel: nem hívják be a hadseregbe azt a néhány száz bóhert, akik az elpusztított kelet-európai ortodox zsidóság hagyományát kívánták folytatni illetve újraéleszteni. Az életüket a Tóra és a Talmud tanulásának szentelő harédiek azóta véghezvitték a csodát: szűk négy nemzedéknyi idő alatt nemhogy föltámadt hamvaiból a héderek és jesivák már kipusztultnak hitt világa, hanem rég nem látott virágzásnak indult. (Csakúgy, mint Amerikában.)

A harédiek hite szerint a zsidóság életének középpontjában a Tóra áll, ezért Izrael Államhoz való viszonyuk inkább pragmatikus: közéleti részvételük fő célja, hogy intézményeiknek minél több állami támogatást harcoljanak ki, és terjesszék a társadalomban a hitük szerint egyedül helyes életfelfogást. Míg 1948-ban 700 jesivabóhert érintett a katonai mentesség, ma ez a szám már tízezrekre rúg.

Az eddigi gyakorlat az volt,

hogy a honvédelmi miniszter felmentést adott minden olyan jesivában tanuló fiatalnak, aki kijelentette, hogy az ő foglalkozása a Tóra tanulmányozása. A mentesség addig volt érvényes, amíg az ifjú a jesivában tanult. Ha munkát vállalt, a mentesség megszűnt és érvénybe lépett a hadkötelezettség. Ezért a harédi férfiak élethosszig (de legalábbis a hadköteles kor végéig) tartó Tóratanulásra „ítélték” magukat. Így (legálisan) nem dolgozhattak, tehát nem is fizettek adót. Viszont a köreiben általánosan elterjedt nagycsalád-modell eredményeképpen létszámuk robbanásszerűen gyarapszik: az 1948-as 30 ezerrel szemben létszámukat ma 800 ezerre becsülik, ami a zsidó lakosság 15 százaléka. A népességnövekedés körükben évi 6 százalék, míg az izraeli átlag 1.8 százalék.

Az új törvény támogatói az állampolgári egyenlőség elvén túl a javasolt új rendszer más előnyeire is rámutatnak: a jelenlegi általános mentesség a harédi közösség gazdasági fejlődésének is akadálya, hiszen a közösség fiatalabb tagjai munkát sem vállalhatnak. Ezért sok olyan fiatal is a jesivákban “dekkol”, akik egyébként más területen sokkal jobban megállnák a helyüket – és esetleg meg is állják, mert feketén dolgoznak. Egyes becslések szerint a jesivanövendékek húsz százaléka ilyen “lógós”.

A nem harédi izraeliek

(beleértve a mélyen hívő vallásos cionistákat is) egyre növekvő ingerültséggel tekintenek a kivételezettekre, akik nem szolgálnak a hadseregben, nem fizetnek adót (hiszen nem dolgozhatnak), viszont egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a költségvetésből, ragaszkodnak monopóliumukhoz a „ki a zsidó” kérdés eldöntésében, és gyakran militánsan igyekeznek életmódjukat és felfogásukat terjeszteni. Az izraeli demokrácia adta előnyökkel élnek tehát, miközben nem hajlandók az izraeli polgárként rájuk háruló kötelezettségeket vállalni.

A harédi felfogás viszont úgy tartja, hogy a zsidó ember életének középpontjában a Tóra tanulása áll. Az Örökkévaló eszerint ítéli meg a közösség érdemét. Nincs ennél magasztosabb tevékenység, így tehát méltán várható el, hogy az „alantasabb” munkát végző izraeliek a szent tanulmányokat támogassák.

Minderre hajlandó is lenne az izraeli többség – de nem százezrek esetében. A törvény egy kisebb létszámú, Tóra-tanulásban kiemelkedő csoport mentességét biztosítja. A harédi közösség azonban a Tóra elleni frontális támadásnak tekinti a törvényt, és a korábbi helyzet fenntartását követeli.

(forrás: szombat.org)

2014
04.23.
09:20
“BUDAPEST A MI JERUZSÁLEMÜNK”
2014
03.31.
10:16
PIZZA KAMIKAZE címmel tart új bemutatót a GÓLEM SZÍNHÁZ
2014
03.31.
00:00
Akikre büszkék vagyunk...
Dátum
2015.02.01.
Svát 12. 5775


V H K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Linkajánló

A Cionista Világszervezet (WZO) oldala
Mit csinálnak a világ cionistái?

Izraeli biztonságpolitikai szájt
Miben mesterkednek Izrael barátai és ellenségei?

A magyarországi Zsidó Ügynökség (JAFI) oldala
Mi folyik a budapesti Szochnut irodában?

Izrael-ellenesség Magyarországon (monitor)
Kik a csúnya fiúk az országban?

Izrael-ellenesség a Közel-Keleten (monitor)
Kik a csúnya fiúk a világban?

A Shalem Központ oldala
Hogyan gondolkodnak Izrael egyik legfontosabb cionista szellemi műhelyében?

Az Israel Connect oldala
Európai cionista kezdeményezés - brit sugallatra

Új cionisták
Cionizmus a 21.században - friss szemmel és füllel

Cionista oktatási honlap
Egy demokratikus és zsidó államért